Nasz zespół

Ewa Petrykowska – psycholog

Jestem psychologiem z kilkunastoletnim stażem. W tym czasie zajmowałam się diagnozą, terapią, prowadzeniem warsztatów i szkoleń. Od kilku lat pracuje w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach, co jest zgodne z moimi osobistymi wartościami. Jestem przekonana że w każdym dziecku i osobie dorosłej są zasoby, które mogą pomóc jej w zmianie i zrealizowaniu celów. Doskonale swoje kompetencje zawodowe i warsztat pracy uczestnicząc w licznych specjalistycznych szkoleniach oraz konferencjach. Prywatnie jestem mama dwójki wspaniałych nastolatków oraz właścicielką psa ;) 

 

 

 

Joanna Piłatowicz – pedagog

Jestem absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam Podyplomowe Studia –  Terapii Pedagogicznej dla  Uczniów z Dysleksją, ADHD oraz Zaburzeniami Zachowania w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia –  Usprawnianie Dzieci ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ponadto brałam udział w licznych szkoleniach. Zajmuję się przede wszystkim terapią pedagogiczną dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej oraz diagnozą pedagogiczną. Niezbędnym i ważnym ogniwem efektywnej pracy jest systematyczna współpraca z rodzicami dzieci. Prowadzę terapię z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi, dygraficznymi oraz uczniami mającymi niższe możliwości intelektualne. 

 

Renata Idzikowska - specjalista psychiatra

Ukończyłam Akademię Medyczną w Łodzi w roku 1994. Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskałam w 2000r. Dotychczas kilkanaście lat pracowałam w zawodzie w: Szpitalu Psychiatrycznym w Gostyninie, w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Płocku oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.