Szkolenia

Jak działać, by dzieci współpracowały - w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach


Rozwój osobisty pracownika (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli) w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach


Rozwój zawodowy w zakresie komunikacji (dziecko, rodzic, współpracownik, pracodawca) w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach


Rozwój osobisty w zakresie emocji w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach


Szkolenie w ramach indywidualnych potrzeb placówki


Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)


Zespół Aspergera a Autyzm – diagnostyka różnicowa