Szkolenia

Zespół Aspergera a Autyzm – diagnostyka różnicowa

TEMATYKA

Dzień 1 - Diagnostyka różnicowa

Moduł I

Moduł II

Dzień 2 - Funkcjonowanie dziecka ze spektrum w placówce i w rodzinie

Moduł I

Moduł II

Cel:

Współpracując z nami uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, w jaki sposób różnicować ZA a dziecko z ASD. Nauczyciele będą w stanie dostrzec typowe objawy całościowych zaburzeń rozwojowych. Poznają podstawowe narzędzia diagnostyczne w tym pytania diagnostyczne, skale obserwacyjne. Nauczycielom będzie łatwiej zrozumieć perspektywę rodziny dziecka z ASD/ZA. Poznają narzędzia budujące postawę współpracy z rodziną.

Gwarantujemy dodatkowo:

Czas trwania:

Koszt szkolenia:

Cena: 2000 zł/netto

(Zwolniono z VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.)

Terminy:

Przed rozpoczęciem szkolenia każdorazowo przeprowadzamy konsultację z z Dyrekcją, w celu dostosowania tematyki do potrzeb szkoleniowych grupy i wspólnie szukamy dogodnego terminu realizacji zlecenia.