Przestrzeń dla placówek

1. Coaching grupowy/klasowy przeznaczony jest dla szkół i przedszkoli, które pragną: 

Coaching grupowy klasowy składa się z kilku etapów:

 1. Konsultacja z Dyrekcją
 2. Konsultacja z wychowawcą grupy/ klasy
 3. Od 3 do 5 obserwacji grupy/klasy (informacją zwrotną dla grupy/ klasy),
 4. Coaching grupowy/klasowy
 5. Konsultacja z wychowawcą grupy/klasy
 6. Ewaluacja coachingu grupowego/klasowego

Założenia coachingu klasowego:

 1. Praca z uczniem, a nie z jego problemem,
 2. Skupianie się na pozytywnej zmianie,
 3. Szukanie zasobów dziecka, nie deficytów,
 4. Badanie możliwych i pożądanych wersji przyszłości,
 5. Traktowanie ucznia jako eksperta we wszystkich aspektach jego życia