O mnie

Agnieszka Sławińska - psycholog dziecięcy

Jestem psychologiem w trakcie procesu certyfikacji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, terapeutą procesów integracji sensorycznej drugiego stopnia. 

Podczas studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyłam dwie specjalności: psychologię kliniczną dzieci i młodzieży oraz psychologię sądową. Jednocześnie ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie - jestem licencjonowanym biologiem. 

Wiodącym przedmiotem moich zainteresowań jest diagnoza psychologiczna, terapia dzieci i młodzieży oraz systematyczna współpraca z rodzicami. Ponadto posiadam pełne uprawnienia do przeprowadzenia diagnozy procesów integracji sensorycznej oraz terapii w tym zakresie. Dzięki temu mają Państwo możliwość uzyskania kompleksowej oceny funkcjonowania Państwa dziecka.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji przez superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania, którego jestem członkiem, dzięki czemu gwarantuję Państwu wysoki poziom usług. 

Na co dzień pracuję jako diagnosta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku, określam poziom funkcjonowania dzieci w wieku wczesnego dzieciństwa (1-3 rok życia), wieku przedszkolnego i szkolnego. Pracuję jako terapeuta dziecięcy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Prowadzę również konsultacje wychowawcze dla rodziców, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, szkolę rady pedagogiczne. 

W latach 2015-2016 współpracowałam z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego "Mini-Med" będąc członkiem zespołu diagnozującego całościowe zaburzenia rozwojowe oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi" prowadząc terapię psychologiczną dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera oraz wspierając rodziców w procesie terapeutycznym ich dzieci. 

Kolejne doświadczenia w 2014 roku zdobyłam w ramach stażu w Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Poradni dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju – Effatha w Krakowie, w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce, w Zespole Szkół nr 2 w Płocku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.

W 2013 roku odbyłam staż w zamkniętym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Miejskim Świętej Trójcy w Płocku, w dziennym Oddziale Psychiatrycznym - ABJ Centrum Terapii w Płocku oraz w NZOZ Euromed Poradni Zdrowia Psychicznego w Wieliczce.

Swoją wiedzę pogłębiam na kursach i szkoleniach:

(2018)

(2017)

(2016)

(2015)

(2014)