Przestrzeń dorosłego

INDYWIDUALNIE

I.KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Ma na celu określenie potrzeb, zasobów i zaplanowanie dalszych działań w kierunku zmian.

do 50 min. – 120 zł

II. WIZYTA DOMOWA

do 50 min. – 200 zł (do 20 km od Płocka)

III. DIAGNOSTYKA POTRZEB RODZINY

Pierwsze/drugie spotkanie odbywa się z rodzicem/rodzicami bez obecności dziecka, na którym rozmawiamy o oczekiwaniach, poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Należy dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka).

Kolejne spotkanie – konsultacja z dzieckiem

Kolejna konsultacja psychologiczna z rodziną (rodzice + dziecko, rodzic + dziecko)

Spotkanie podsumowujące z rodziną, wskazówki do pracy

IV. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia indywidualna - do 50 min – 100 zł

Terapia pary - do 90 min. – 150 zł

Praca z rodziną w obliczu rozwodu - do 50 min - 100 zł

 

GRUPOWO

I. WARSZTAT DLA RODZICÓW SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH (dotyczy dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych).

Założenia:

Udział w programie pozwoli rodzicom dostrzec swoje zasoby, co pozwoli poradzić sobie z aktualną sytuacją i wydobyć możliwości całej rodziny. To wzbogaci Rodziców w takie umiejętności i wiedzę, która będzie przydatna na każdym poziomie rozwoju ich dziecka.

Zakres tematyczny:

 • wydobywanie potencjału dziecka i zasobów całej rodziny,
 • rozwijanie umiejętności budowania pozytywnych prognoz,
 • co, kiedy, jak reagować, aby pojawiły się oczekiwane zachowania u dziecka,
 • stawianie dziecku granic w zachowaniu,
 • system nagród i konsekwencji, 
 • rozpoznawanie uczuć dziecka i uczenie go radzenia sobie z nimi,
 • jak radzić sobie z agresją u dziecka,
 • kształtowanie u dziecka samodzielności w szukaniu rozwiązań w sytuacjach trudnych,
 • kształtowanie pozytywnej relacji w rodzeństwie.

Pracujemy w stałej grupie utworzonej na 1 max. 2 spotkaniu. Powyższa umowa stanowi korzyść dla uczestników, z uwagi na udział w spójnej całości warsztatowej. Dzięki temu Rodzice mogą w przyjaznej atmosferze i bezpieczeństwie dzielić się swoimi uwagami i doświadczeniami.

400 zł /10 godzin

Przelew na konto: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001, z dopiskiem imię i nazwisko_warsztat dla dzieci

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe, kawę / herbatę / coś słodkiego

Zapraszamy na III EDYCJĘ - NABÓR TRWA

--------------------------------------------------------

II. WARSZTAT DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH 

Założenia:

Udział w programie pozwoli rodzicom dostrzec swoje zasoby, co pozwoli poradzić sobie z aktualną sytuacją i wydobyć możliwości całej rodziny. To pozwoli wydobyć te strategie, które do tej pory się sprawdzały i dostosować je do aktualnego wieku dziecka i uzupełnić o nowe metody psychologiczne, które będą ćwiczone w trakcie spotkań. Warsztat zakłada poznanie przez Rodziców narzędzi, które zachęcą nastolatka do rozmowy i współpracy. Wiedza w powyższym zakresie przyczyni się do szeroko rozumianej profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.

Zakres tematyczny:

 • wydobywanie potencjału nastolatka i zasobów całej rodziny,
 • co, kiedy, jak reagować, aby pojawiły się oczekiwane zachowania u nastolatka,
 • stawianie nastolatkowi granic w zachowaniu,
 • system nagród i konsekwencji, 
 • rozpoznawanie uczuć nastolatka i wspieranie go radzenia sobie z nimi,
 • kształtowanie u dziecka samodzielności w szukaniu i odpowiedzialności w działaniu,
 • motywowanie do nauki.

Pracujemy w stałej grupie utworzonej na 1 max. 2 spotkaniu. Powyższa umowa stanowi korzyść dla uczestników, z uwagi na udział w spójnej całości warsztatowej. Dzięki temu Rodzice mogą w przyjaznej atmosferze i bezpieczeństwie dzielić się swoimi uwagami i doświadczeniami. 

Cena: 400 zł /10 godzin

Przelew na konto:

23 1910 1048 2269 3790 8016 0001, z dopiskiem imię i nazwisko_warsztat nastolatek

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe, kawę / herbatę / coś słodkiego

ZAPRASZAMY

-------------------------------------------------------

III. WARSZTAT ROZWOJOWY DLA KOBIET SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH 

Z nami będziesz mogła dotrzeć do takich obszarów siebie, których świadomość da Ci siłę na życie. Zostawisz na chwilę swoje "role" - matki, żony, córki. Odpoczniesz, nabierzesz dystansu. Dzięki temu wrócisz do codzienności silniejsza, pełniejsza pomysłów, inspiracji do urzeczywistnienia własnej preferowanej przyszłości. Określisz cele szczegółowe oraz możliwe kroki dojścia do nich.

Cena: 250 zł / 6 h 

Przelew 250 zł na konto: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001, z dopiskiem imię i nazwisko_warsztat dla kobiet

ZAPRASZAMY

----------------------------------------------------

IV. WARSZTAT ROZWOJOWY DLA PAR SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH

Założenia:

Udział w warsztacie pomoże poprawić  komunikację oraz  uwspólnić potrzeby jako pary w oparciu o zrozumienie potrzeb swoich i partnera. Metody pracy będą sprzyjać wydobywaniu potencjałów pary, wzmacnianiu sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz szukaniu nowych strategii. Kolejną korzyścią uczestnictwa będzie określenie wspólnych planów i metod dojścia do nich.  

Cena:  250 zł / za osobę /6 h

Można zapłacić w 2 ratach

Przelew na konto:

23 1910 1048 2269 3790 8016 0001, z dopiskiem imię i nazwisko_warsztat dla par

ZAPRASZAMY 

 Procedura diagnostyki psychologicznej:

 Ilość spotkań ustalana jest zawsze indywidualnie wg. potrzeb rodziny i wskazań diagnosty.