Przestrzeń dorosłego

INDYWIDUALNIE

I.KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Ma na celu określenie potrzeb, zasobów i zaplanowanie dalszych działań w kierunku zmian.

do 50 min. – 120 zł

II. WIZYTA DOMOWA

do 50 min. – 200 zł (do 20 km od Płocka)

III. DIAGNOSTYKA POTRZEB RODZINY

Pierwsze/drugie spotkanie odbywa się z rodzicem/rodzicami bez obecności dziecka, na którym rozmawiamy o oczekiwaniach, poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Należy dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka).

Kolejne spotkanie – konsultacja z dzieckiem

Kolejna konsultacja psychologiczna z rodziną (rodzice + dziecko, rodzic + dziecko)

Spotkanie podsumowujące z rodziną, wskazówki do pracy

IV. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia indywidualna - do 50 min – 100 zł

Terapia pary - do 90 min. – 150 zł

Praca z rodziną w obliczu rozwodu - do 50 min - 100 zł

 

GRUPOWO

I. WARSZTAT DLA RODZICÓW SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH (dotyczy dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych).

Udział w warsztatach pozwoli Państwu dostrzec swoje zasoby, co pozwoli poradzić sobie z aktualną sytuacją i wydobyć możliwości całej rodziny. To wzbogaci Rodziców w takie umiejętności i wiedzę, która będzie przydatna na każdym poziomie rozwoju ich dziecka. Dowiesz się kiedy i jak reagować, aby pojawiły się oczekiwane zachowania u dziecka. Nauczysz się stawiać dziecku granice w zachowaniu, poznasz system nagród i konsekwencji. Po warsztatach samodzielnie będziesz rozpoznawać uczucia dziecka i nauczysz go radzenia sobie z nimi. Będziesz wiedziała, jak radzić sobie z agresją u dziecka. Ukształtujesz u dziecka samodzielność w szukaniu rozwiązań w sytuacjach trudnych. Poznasz techniki wspierania pozytywnej relacji w rodzeństwie.

Cena: 50 zł / 1h

5 spotkań po 2h – 500 zł

Przelew na konto: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001, z dopiskiem imię i nazwisko_warsztat dla rodziców

Termin realizacji: soboty: 17.11, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12.2018r. godz. 11:15-13:15

Pracujemy w stałej grupie utworzonej na 1 max. 2 spotkaniu. Powyższa umowa stanowi korzyść dla uczestników, z uwagi na udział w spójnej całości warsztatowej. Dzięki temu Rodzice mogą w przyjaznej atmosferze i bezpieczeństwie dzielić się swoimi uwagami i doświadczeniami. 

Gwarantujemy: materiały szkoleniowe, kawę / herbatę / coś słodkiego

--------------------------------------------------------

II. WARSZTAT DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH 

Założenia:

Udział w programie pozwoli rodzicom dostrzec swoje zasoby, co pozwoli poradzić sobie z aktualną sytuacją i wydobyć możliwości całej rodziny. To pozwoli wydobyć te strategie, które do tej pory się sprawdzały i dostosować je do aktualnego wieku dziecka i uzupełnić o nowe metody psychologiczne, które będą ćwiczone w trakcie spotkań. Warsztat zakłada poznanie przez Rodziców narzędzi, które zachęcą nastolatka do rozmowy i współpracy. Wiedza w powyższym zakresie przyczyni się do szeroko rozumianej profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.

Zakres tematyczny:

  • wydobywanie potencjału nastolatka i zasobów całej rodziny,
  • co, kiedy, jak reagować, aby pojawiły się oczekiwane zachowania u nastolatka,
  • stawianie nastolatkowi granic w zachowaniu,
  • system nagród i konsekwencji, 
  • rozpoznawanie uczuć nastolatka i wspieranie go radzenia sobie z nimi,
  • kształtowanie u dziecka samodzielności w szukaniu i odpowiedzialności w działaniu,
  • motywowanie do nauki.

Pracujemy w stałej grupie utworzonej na 1 max. 2 spotkaniu. Powyższa umowa stanowi korzyść dla uczestników, z uwagi na udział w spójnej całości warsztatowej. Dzięki temu Rodzice mogą w przyjaznej atmosferze i bezpieczeństwie dzielić się swoimi uwagami i doświadczeniami. 

Cena: 500 zł /10 godzin

Przelew na konto: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001, z dopiskiem imię i nazwisko_warsztat nastolatek

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe, kawę / herbatę / coś słodkiego

ZAPRASZAMY

-------------------------------------------------------

III. WARSZTAT ROZWOJOWY DLA KOBIET SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH 

Z nami będziesz mogła dotrzeć do takich obszarów siebie, których świadomość da Ci siłę na życie. Zostawisz na chwilę swoje "role" - matki, żony, córki. Odpoczniesz, nabierzesz dystansu. Dzięki temu wrócisz do codzienności silniejsza, pełniejsza pomysłów, inspiracji do urzeczywistnienia własnej preferowanej przyszłości. Określisz cele szczegółowe oraz możliwe kroki dojścia do nich.

Cena: 500 zł / 10 h 

Przelew 500 zł na konto: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001, z dopiskiem imię i nazwisko_warsztat dla kobiet

ZAPRASZAMY

----------------------------------------------------

IV. WARSZTAT ROZWOJOWY DLA PAR SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH

Założenia:

Udział w warsztacie pomoże poprawić  komunikację oraz  uwspólnić potrzeby jako pary w oparciu o zrozumienie potrzeb swoich i partnera. Metody pracy będą sprzyjać wydobywaniu potencjałów pary, wzmacnianiu sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz szukaniu nowych strategii. Kolejną korzyścią uczestnictwa będzie określenie wspólnych planów i metod dojścia do nich.  

Cena: 50 zł / 1 godzinę / za osobę

5 spotkań po 2 h – 500 / za osobę

Przelew 1000 zł na konto: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001, z dopiskiem imię i nazwisko_warsztat dla par